2.3.3. Huwelijksfeesten

Hendrik von Meijenfeldt en Naatje Kennedij vieren in 1885 hun 40-jarige huwelijk op feestelijke wijze met advertenties in de dagbladen. Bijna alle Von Meijenfeldts zijn present in Dordrecht.

Carl von Meijenfeldt had in 1880 op 65-jarige leeftijd pensioen aangevraagd. Hij ontvangt een bedrag van 100 gulden ineens aan ingehouden pensioengelden en 85 gulden extra per jaar. Carl en Nel Diederich verhuizen met hun twee jongste zoons en hun zoon Frits met zijn hele familie in 1888 naar de Noorderstraat 90 in Amsterdam, tussen de Vijzelgracht en Reguliersgracht.

Nellie von Meijenfeldt, de jonge zus van Hendrik en Carl, had in Rotterdam steeds bij haar oudere broer Jan gewoond en was na diens overlijden in een gesticht opgenomen omdat ze volgens Hendrik “van haar verstand beroofd” was. (1) In 1887 overlijdt zij op 65-jarige leeftijd. De nieuwe vader van het gesticht vergeet de familieleden in te lichten over haar dood. Hij stelt Hendrik pas een jaar later op de hoogte. Deze verzorgt de begrafenis en nalatenschap.

In het jaar 1889 overlijdt Hendrik op 78-jarige leeftijd in Dordrecht. Hij laat zijn weduwe Naatje achter, maar geen kinderen om zijn tak van het geslacht voort te zetten.

Carl von Meijenfeldt
Carl von Meijenfeldt
(1815-1899)
Nel Diederich
Nel Diederich
(1823-1895)

Het 50-jarig huwelijksfeest van Carl en Nel Diederich vindt plaats in 1895. Een half jaar later overlijdt Nel op 72-jarige leeftijd. Net voor de eeuwwisseling in 1899 overlijdt Carl op 83-jarige leeftijd in Amsterdam. Op begraafplaats “Te Vraag” vindt de teraardebestelling plaats.

 

1. Brief van Hendrik aan Carl van 19 november 1888 in Familiearchief, Documenten Familie, N.3, nr. 52.