2.1. Amsterdamse familie

De eerste telg van de Nederlandse familie is Johan August von Meijenfeldt. Hij treedt in 1793 in dienst van de Amsterdamse Admiraliteit. Tussen 1800 en 1810 vestigt hij zich in Amsterdam, Nijkerk en weer in Amsterdam. Daarna verhuist hij met zijn jonge gezin naar Rotterdam. Zijn zoon Carl, van wie alle Von Meijenfeldts afstammen, keert in 1845 terug naar Amsterdam.

Het overgrote deel van de fami­lie woont vervolgens een eeuw in Amsterdam. Omdat kleinzoon Evert bij zijn oom Hendrik in Dordrecht neerstrijkt, ontstaat daar een kleine groep familieleden  tussen 1862 en 1937. Ver­scheidene gezin­nen brengen tussen 1911 en 1942 zo’n 20 jaar in Neder­lands-Indië door. Den Haag met voorsteden biedt daarna huisvesting aan enkele telgen van de familie. Na de Tweede We­reld­oor­log spreidt de fami­lie zich uit over het land en tot op zekere hoogte ook daar­buiten, maar nog steeds woont een behoorlijk aantal familieleden in Amsterdam.

Op grond van al het bovenstaande is het niet overdreven te spreken van een Amsterdamse familie.

In de volgende paragrafen is de nodige informatie over de omvang en de maatschappelijke positie van de familie te lezen.