Za. Adel & Eretekens

Adelstand en eretekens voor het adellijk geslacht Meijerfeldt uit Zweden

 

Het geslacht Meijerfeldt behoort tot de adellijke families van Zweden. Hier passeren de belangrijke documenten daaromtrent de revue.

Er zijn drie brieven:

Adelsbrief

Baronnenbrief

Gravenbrief

Bij de verschillende rangen in de adelstand horen wapenschilden. Deze zijn precies in de brieven beschreven. Onder Heraldiek komen die beschrijvingen en de afbeeldingen aan de orde.

Bij de adelstad horen ook landgoederen. Deze worden in die tijd niet via de adelsbrieven verleend, omdat de koning eigenaar blijft en aparte leenbrieven verstrekt tegen een leensom. Het staat de adellijke familie vrij (delen van) het landgoed te verpachten om de leensom te kunnen voldoen. In de bijlage Landgoederen worden de leengoederen van het geslacht Meijerfeldt afgelopen.

De eretekens (onderscheidingen) die de Zweedse koningen aan de adellijke geslacht Meijerfeldt verleenden worden apart behandeld.