Za. Adel & Eretekens

Adelstand en eretekens voor het adellijk geslacht Meijerfeldt uit Zweden

Adelstand

Het geslacht Meijerfeldt behoort tot de adellijke families van Zweden. Hier passeren de belangrijke documenten daaromtrent de revue.

Er zijn drie brieven:

Adelsbrief

Baronnenbrief

Gravenbrief

Bij de verschillende rangen in de adelstand horen wapenschilden. Deze zijn precies in de brieven beschreven. Onder Heraldiek komen die beschrijvingen en de afbeeldingen aan de orde.

Bij de adelstad horen ook landgoederen. Deze worden in die tijd niet via de adelsbrieven verleend, omdat de koning eigenaar blijft en aparte leenbrieven verstrekt tegen een leensom. Het staat de adellijke familie vrij (delen van) het landgoed te verpachten om de leensom te kunnen voldoen. In de bijlage Landgoederen worden de leengoederen van het geslacht Meijerfeldt afgelopen.

Eretekens

De leden van het Zweedse geslacht Meijerfeldt hebben eretekens (onderscheidingen) van de Zweedse koning gekregen. Zij werden pas in 1747 ingevoerd. De meeste vielen in de militaire Zwaard Orde, die zijn oorsprong bij de Zwaardbroeders van Lijfland heeft. De hoogste Serafijnen Orde viel Johan August sr en jr toe. Hieronder een overzicht:

  Ridder
Zwaard Orde
Commandeur
Zwaard Orde
Ridder
Grootkruis
Zwaard Orde
Commandeur
Grootkruis
Zwaard Orde
Ridder
Serafijnen
Orde
Johan August sr nvt  nvt nvt nvt  1748
afgeslagen
Carl Fredrik jr  28-04-1770
Johan August jr 04-12-1751  27-11-1775  19-07-1790  01-09-1782  01-11-1797
Johan August III  02-05-1790
Axel Fredrik

Johan August sr sloeg het lidmaatschap van de Orde van de Serafijnen (Serafimerorden) in 1748 af. Beleefheidshalve beriep hij zich op zijn hoge leeftijd, maar de werkelijke reden was de geringe waarde die de oude strijders van Karel XII aan onderscheidingen hechtten. (1) 

 

B. von Beskow, “Karl den Tolfte. En Minnesbild”, Stockhom 1868, deel 1, pag. 276-278.