Fryxell

Andreas Fryxell, “Berättelser ur Svenska Historien”, Stockholm 1823-1872.

DEEL TITEL Pagina’s
21 Karl den Tolftes Regering 1. Karl den Tolftes Ungdoms- och Fredsår. Hans första Krigsår samt Afsättnings-fejden mot Konung August
188, 251, 314, 315-316, 343, 351, 362381
22 Karl den Tolftes Regering 2. Kriget mott Ryssland 1701-1709
123, 204, 205, 217
23 Karl den Tolftes  Regering 3. Karl den Tolfte i Turkiet 13, 129
24 Karl den Tolftes Regering 4. Sverige och Svenskarna under Konungens frånvaro 1700-1712
45, 154, 183, 185, 190 
25 Karl den Tolftes Regering 5. Magnus Stenbocks sista fälttåg, fångenskap och död, samt Sverige och Svenskarna under Konungens frånvaro 1713-1714
116, 118, 149, 179, 188, 198 
26 Karl den Tolftes Regering 6. Vitelsen i Stralsund samt in- och utrikes ärenderna
7-8, 46, 127-128 
27 Karl den Tolftes Regering 7. Karl den Tolfte och hans samtida
22, 77, 92, 105, 117
28 Karl den Tolftes Regering 8. Görtziska Tiden. Inrikes styrelsen
117 
29 Karl den Tolftes Regering 9. Gortzka Tiden. Krigsrörelser och Fredsunderhandlingar samt Konungens sista Fälttåg, Död och Minne 160, 179
30 Ulrika Eleonora’s Regering 32, 35, 62, 85, 106, 108
31 Fredriks Regering 1. Tiden från 1720 till 1734
177, 206
34 Fredriks Regering 4. Striden mellan Arvid Horn och Karl Gyllenborg samt Ulrika Eleonoras och Arvid Horns sista år
152, 172, 176, 188
35 Fredriks Regering 5. Hattpartiets Styrelse 1739-1743 och Finska kriget
30, 126
37 Fredriks Regering 7. Tiden från 1743 till 1751
172
38 Fredriks Regering 8. Konung Fredrik och hans sednare samtida, rikets inre styrelse 1743-1750 och konungens död
174
39 Adolf Fredriks Regering 1. Striden mellan hofvet och Frihetspartiet 1751-1758 197
40 Adolf Fredriks Regering 2. Pommerska kriget 1757-1762 och Riksdagen 1760-1762   49, 50
41 Adolf Fredriks Regering 3. Reduktions-riksdagen 1765-1766, kronprinsen Gustafs ungdom och förmälning och Reaktions-riksdagen 1769-1770  1915
46 Adolf Fredriks Regering 8. Öfversigt af Sverges inre tillstånd och samhälls-utveckling under Frihets-tiden  285
47 Gustaf III:s Regering 1. Reformtiden 1772-78, brytningstiden 1778-87 av Otto Sjögren  39
48 Gustaf III:s Regering 2. Äfventyrstiden 1788-1792, Kulturlifvet av Otto Sjögren 40, 53, 73, 129, 130, 133-137, 152, 228