BK. Boekenkast

Op het adres van het Familiearchief is een grote boekenkast aanwezig, vol met bronnen voor het familieonderzoek. Hier volgt de lijst alfabetisch op auteur, titel tussen aanhalingstekens, gevolgd door plaats en jaar van uitgave. Zo nu en dan is een interne hyperlink naar details of de tekst gemaakt.

“Svenska Adelsmäns Öden”, Stockholm 1976.
G.J. Adlerbeth, “Tal öfver (…) Johan August Mejerfelt”, Stockholm 1800.
American Genealogical Research Institute, “How To Trace Your Family Tree, A Complete and Easy To Understand Guide for the Beginner”, New York 1973.

L.M. Andersson en L. Amurén, “sveriges Historia i årtal”, Lund 2003.
Auerbach, “Svensk-Tysk Ordbok”, Stockholm 1932.
Barraclough red., “Spectrum-Times Altlas van de Wereldgeschie­denis”, vertaling, Utrecht/Antwerpen 1981.
Bots, G.H.M. Posthumus Meyjes en F. Wieringa, “Vlucht naar de vrijheid. De Hugenoten en de Nederlanden”, Amsterdam 1985.
P.M. Boer-Den Hoed, “Zweedsche Spraakkunst”, Haarlem 1936.

J.A.M.Y. Bos-Rops en M. Verbruggen, “Archief*Wijzer. Handlei­ding voor het gebruik van archieven in Nederland”, Muiderberg 1987.
J. van Breevoort, “De koningin boven den koning”, Rotterdam 1915.
G.A. Brongers, Th.P.E. de Klerck en A. Modderaar-Woldring, “Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vijf eeuwen geschiede­nis van een Drents-Groningse familie”, Groningen 1970.
P.J.O de Bruijne en G. van der Tas, “Dokter Adriaan…. De lotgevallen van een merkwaardig geneesheer”, Nunspeet 1974.
W. Buchholz,
– “Staat und Stämdegesellschaft in Schweden zur Zeit des Überganges vom Absolutismus zum  Ständeparlementarismus 1718-1720”, Bonn/Stockholm 1979.
– “Öffentliche Finanzen und Finanzverwaltung in entwickelten frühmodernen Staat, Landesherr und Landstände in Schwedisch-Pommern 1720-1806”, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern V 25, Köln/Weimar 1992, pag. 250, 323 en 436.
Burman, “Min salig bror Jean Hendrich”, roman, Stockholm 1993.
Donnert, “Russland im Zeitalter der Aufklärung”, Leipzig 1983.

van Drie, N. Plomp en A. van der Tang, “Genealogie. Van Stamboom tot Familiegeschiedenis”, Teleac en CBG, Utrecht/’s-Gravenhage 1988.
Duitsland, Werkgroep Genealogisch Onderzoek, “Gens Germana. Mededelingen van de WGOD”, jaargangen vanaf 1989.
E.A. Eichhorn, “Stralsund und der Rügendamm”, Stralsund 1937.
Englund, “The battle that shook Europe. Poltava and the Birth of the Russian Empire”, London 1992.
Familienkundliche Nachrichten, Neustadt/Aisch, jaargangen vanaf 1989.
H.E. van Gelder, “De Nederlandse munten”, Utrecht 1970

van Gelderen en J.H. van Beckum, “Duitsch Woordenboek; Duitsch-Nederlandsch / Nederlandsch-Duitsch”, Groningen 1921, 2 delen.
Centraal Bureau voor Genealogie, “Genealogie, kwartaalblad van het CBG”, voorheen “Mededelingen van het CBG” en “Jaarboeken CBG”, jaargan­gen vanaf 1993.
K. Gerner (red.), “The Swedes & The Dutch were made for each other”, The Hague/Lund 2014.

Gitermann, “Geschichte Russlands”, 3 delen, Zürich 1944.
“Universität und Gesellschaft. Festschrift zur 550-Jahrfeier der Universität Greifswald 1456-2006, 2 delen, Rostock 2006. 

Groen van Prinsterer, “Handboek der Geschiedenis van het Vader­land”, Amsterdam 1895.
Grijzenhout e.a., “Voor Vaderland en Vrijheid. De revolutie van de patriotten”, Amsterdam 1987.
ter Haar, “Geschiedenis van de Lage Landen”, Bussum 1976, 4 delen.
C.P. Hagberg, “Tal öfver (…) Lovisa Augusta Meyerfelt, född grefvinna Sparre”, Stockholm 1817.
M. Hein, ‘Der Siebenjährige Krieg”, Die Kleine Geschichts-Bücherei, Berlijn.
K.T. Inanchin, “Die Geschichte Pommerns”, Rostock 2008.

Kinder en W. Hilgemann, “Sesam Atlas bij de Wereldgeschiede­nis”, vertaling, Apeldoorn 1983, 2 delen.
H.W. Koch, “Europa in Oorlog 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering”, vertaling, Alphen aan den Rijn 1984.
H.J. Langer e.a., “Schwedenzeit in Mecklenburg und Pommern”, Wismar 1998.
A.L. Lewenhaupt, “Adam Ludvig L’s Berättelse”, förord S.E. Bring, HH 34:2, Stockholm 1952, förord G.T. Westin, Karolinska Krigare Berättar, Stockholm 1987.
A.J. Lichtman, “Your Family History. How to use oral history, personal family archives, and public documents to discover your heritage”, New York 1978.
A.F. Manning, “Op zoek naar het alledaagse vaderland”, Amsterdam 1975.
Marx, “Geheime diplomatie in de achttiende eeuw”, vertaling, Katwijk aan Zee 1983.
R. Massie, “Peter de Grote en het ontstaan van het moderne Rusland. 1672-1725”, vertaling, Amsterdam 1986.
di Niscemi e.a., “Manor Houses and Castles of Sweden. A voyage through Five Centuries”, New York 1988.
J.C. Okkema, “Handleiding voor genealogisch onderzoek in Neder­land”, Weesp 1986.
Jan Eric Palmsvärd, autobiografie, Stockholm 1931.
Pama, “Rietstaps Handboek der Heraldiek”, Leiden 1987.
B. Quilliet, “Christina van Zweden, een uitzonderlijke vorst”, vert., Parijs 1982.

N.M. Reiss, “Some Jewish Families of Hesse and Galicia”, Highland Park 1988.
Riedel, “Knaurs Welt-Atlas”, Berlin 1932.
Romein, “De Lage Landen bij de Zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl”, Utrecht ca. 1935.
Ros, “Vuurnacht; Toussaint Louverture en de slavenop­stand op Haïti”, Amsterdam 1991.
S. Schama, “Patriotten en Bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813”, vertaling, Amsterdam 1989.
I. Seth, “Die Universitæt Greifswald und ihre Stellung in der schwedischen Kulturpolitik 1637-1815”, Berlijn 1956.
A.A. von Stiernman, “Matrikel öfver Swea Rikes Ridderskap och Adel”, Stockholm 1754-1755.
S. Vestdijk, “De filosoof en de sluipmoordenaar”, ‘s-Gravenhage 1961.
Vis en J. Vis Jcz, “Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht”, Amsterdam 1974.

H. Villius, “Karl XII:s ryska fälttåg”, källstudier”, Lund 1951.
D.W. Visser jr., “Heraldiek als hobby”, Houten 1987.
Wagner, “European Weapons and Warfare 1618-1648”, Londen 1979. 
E.Th. Walter(-Lund), “Schwedische Konversations-Grammatik zum Schul- und Privatunterricht”, Heidelberg 1920.
J.E. Westin, “Finding Your Roots. The Official Handbook for Heritage Hunters”, New York 1977.
H.A. van Wijnen, “Vorst Willem, het is alles uw schuld!” Oranje en de ondergang van de Republiek bij de omwenteling 1787-1795″, Amsterdam 1987.
K. Winckelsesser, “Pommersches Geschlechterbuch”, deel 7, “Deutsches Geschlechterbuch”, deel 145, Limburg a/d Lahn 1967, pag. 330.
D. Witt, R. Kneiβl, T. Schöfbeck, S. Hauff, “Kirchen an Trebel und Ibitz”, Petersberg 2012. 

Wrede, “Langenscheidts Taschenwörterbuch der schwedischen und deutschen Sprache, Schwedisch-Deutsch / Deutsch-Schwedisch”, Berlin-Schöneberg 1912, 2 delen.