Kungliga Biblioteket

 

DZ/ Documenten Zweden
DOCUMENT DATUM PERSOON
KA/ Autografsamlingen
1-3 3 brieven onder Meijerfeldt 1721-1748 Johan August sr
4 1 brief 1755 Carl Fredrik jr
5 Eigenhandige brief onder Meyerfeldt, vanuit Söfdeborg, aan Carl Gustaf Tessin 02-01-1769 Johan August jr
KS/ Svenska Samling
1 Helsingborg 1710, Vitt. Sv. Ex B vers Kgl. Carl XII Br. 1700-1829 FOL 1710 1710 Johan August sr
2 Örebro Stads Kämnärs-Råtts Prot. SB17: 850708a26 Jurid. Sv. Rätteg. Handl. (Br) 02-12-1794 Axel Fredrik
KX/  Diversen
1 KB1/Dep. 269, vol. 7:1, Samfundet / Societas svecana, Pro Fide et Christianismo  1772 Johan August jr
2 KB1/Ep. E 10, vol. 3, brief aan Lars von Engeström, (1751-1826)   Johan August jr
3 KB1/1, Autografsamlingen, 1 brief aan baron Strömfelt 1790 Johan August jr
4-6 KB1/Ep. K 6, vol. 1-6, 3 brieven aan Carl Nathanel af Klercker   Johan August jr
7
Kungl. Maj:t Gustav IV Adolf, kung av Sverige, “Tal, hållit af konungen uti ordens-capellet i Stockholms slott den 29 april 1799, då til riddare af Seraphimer Orden dubbades en af rikets herrar … Johan August Meyerfelt”, Svenska Academien. Kongl. Tryckeriet Stockholm
Scan van het origineel 
29-04-1799 Johan August jr