Kungliga Bibliotheket

AZB. ARCHIEVEN ZWEDEN BIBLIOTHEEK

Kungliga Biblioteket

CODE DOCUMENT DATUM PERSOON
  Parlement
  Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll 1521-1861.
  Svenska Riksdagsakter 1719-1800. 
  Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens historia, “Handlingar rörende Skandinaviens Historia, 40 delen, Stockholm 1816-1860 en “Historiska Handlingar”, 41 delen, Stockholm 1861-1979.
Svenska Samling
Helsingborg 1710, Vitt. Sv. Ex B vers Kgl. Carl XII Br. 1700-1829 FOL 1710 1710 JAsr
Örebro Stads Kämnärs-Råtts Prot. SB17: 850708a26 Jurid. Sv. Rätteg. Handl. (Br) 02-12-1794 Axel F
REA000
137796
Westinska sammlingen
   
  Person (släkt, samlare). Släkter   Meijerfeldt
REA000
135475
JOHAN AUGUST MEIJERFELDT D Ä Arkiv    
20 vol.
Kategori: Person (släkt, samlare). Samhällsadministrativt arbete (GENERALGUVERNÖR). Kategori: Person (släkt, samlare). Militärt arbete (GENERAL)   JAsr
Diversen
KB1/Dep. 269, vol. 7:1 Samfundet / Societas svecana, Pro Fide et Christianismo  1772 JAjr
KB1/Ep. E 10, vol. 3 brief aan Lars von Engeström, (1751-1826)   JAjr
KB1/1 Autografsamlingen, 1 brief aan baron Strömfelt 1790 JAjr
KB1/Ep. K 6, vol. 1-6 3 brieven aan Carl Nathanel af Klercker   JAjr
Kungl. Maj:t Gustav IV Adolf, kung av Sverige, “Tal, hållit af konungen uti ordens-capellet i Stockholms slott den 29 april 1799, då til riddare af Seraphimer Orden dubbades en af rikets herrar … Johan August Meyerfelt”, Svenska Academien. Kongl. Tryckeriet Stockholm
29-04-1799 JAjr