Kungliga Bibliotheket

AZ/ Archieven Zweden

KB/ Koninklijke Bibliotheek Stockholm

DOCUMENT DATUM PERSOON
A Autografsamlingen
1-3 3 brieven onder Meijerfeldt 1721-1748 JAsr
4 1 brief 1755 CFjr
5 Eigenhandige brief onder Meyerfeldt, vanuit Söfdeborg, aan Carl Gustaf Tessin 02-01-1769 JAjr
S Svenska Samling
1 Helsingborg 1710, Vitt. Sv. Ex B vers Kgl. Carl XII Br. 1700-1829 FOL 1710 1710 JAsr
2 Örebro Stads Kämnärs-Råtts Prot. SB17: 850708a26 Jurid. Sv. Rätteg. Handl. (Br) 02-12-1794 Axel F
REA000
137796
Westinska sammlingen
   
  Person (släkt, samlare). Släkter   Meijerfeldt
REA000
135475
JOHAN AUGUST MEIJERFELDT D Ä Arkiv    
20 vol.
Kategori: Person (släkt, samlare). Samhällsadministrativt arbete (GENERALGUVERNÖR). Kategori: Person (släkt, samlare). Militärt arbete (GENERAL)   JAsr
X  Diversen
1 KB1/Dep. 269, vol. 7:1, Samfundet / Societas svecana, Pro Fide et Christianismo  1772 JAjr
2 KB1/Ep. E 10, vol. 3, brief aan Lars von Engeström, (1751-1826)   JAjr
3 KB1/1, Autografsamlingen, 1 brief aan baron Strömfelt 1790 JAjr
4-6 KB1/Ep. K 6, vol. 1-6, 3 brieven aan Carl Nathanel af Klercker   JAjr
7
Kungl. Maj:t Gustav IV Adolf, kung av Sverige, “Tal, hållit af konungen uti ordens-capellet i Stockholms slott den 29 april 1799, då til riddare af Seraphimer Orden dubbades en af rikets herrar … Johan August Meyerfelt”, Svenska Academien. Kongl. Tryckeriet Stockholm
29-04-1799 JAjr