Nationaal

ANN. ARCHIEVEN NEDERLAND NATIONAAL

Nationaal Archief
  DOCUMENT DATUM PERSOON
1.01.19
Inventaris van het Archief van de Raad van State 1581-1795, A.4. Commissieboeken, Inventarisnummer 1533: 1692-1699.
folio 133
Johan Meijervelt, kapitein
16-09-1694 
 JAsr
1.01.46 Inventaris van de Admiraliteitscolleges,  II. Archief van het College der Admiraliteit te Amsterdam, e. Stukken betreffende de ontvangsten en uitgaven en andere finantieële aangelegenheden, Betaalsrollen van de opvarenden van schepen 1756-1795, 2254. Betaalsrollen Erfprins van Brunswijk, kapitein P. Hartsinck, 1793/5 en volgende jaren.
folio 21 Johan Aúgúst Meynfeld v Straalsond 13-08-1795 Johan August (N)
2.01.29.03 2.01.29.03. Archief Marine, aanhangsel II.
93 Journaal-verbaal van de vice-admiraal Pieter Hartsink, gecommandeerd hebbende ’s lands esquader naar St. Domingo, 2 december 1801 – 28 augustus 1802
94 Journaal gehouden door de 1e schrijver Dirk van der Toght aan boord van ’s lands schip Brutus gecommandeerd door de vice-adm. Pieter Hartsink, 12 november 1801 – 11 september 1802 1 deel
2.01.30 Scheepssoldijrollen 1795-1813
81, 165, 166 Vertrouwen 1795/1799 Idem
226 Chattam 1801 Idem
280, 355 Brutus 1803 Idem
359, 370, 387 Braband 1807/1808 Idem
380, 381 Escadrille Pampus 1808 Idem
383 Escadrille Texel 1809 Idem
399-404 Armada voor Amsterdam 1809 Idem
655 Confereer-Rolle ’s Lands Fregat ‘t Vertrouwen 1796 16-05-1800 Idem
863 Confereer-Rolle ’s Lands Schip Brutus 1803 19-02-1804 Idem
929 Confereer-Rolle ’s Lands Schip Brutus nu Braband 1806 01-01-1806 Idem
933 Confereer-Rolle ’s Konings Schip Braband 1807 01-01-1807 Idem
955 Escadrille op de Wadde, A’dam, Zuiderzee, Pampus 1808 01-09-1809 Idem
957 Confereer-Rolle Esquadrille Ligte vaartuigen Texel 1808 01-09-1809 Idem
975 Confereer-Rolle ’s Konings Armade voor Amsterdam 1809 01-09-1809 Idem
2.01.31 Stamboeken Marine-Officieren en minderen 1795-1813
4 / 600 Stamboek van het Korps zeeofficieren en onderofficieren 1800-1811 Idem
   
6 / 274 Conduitelijsten van officieren der Marine 1792, 1797 en 1811   
13 Naam- en ranglijsten van officieren en verder scheepsvolk in de organisatie van de Marine van de Bataafsche Republiek (…).  29-08-1800  Idem
   
14 / 88 Mutatiën, register van aanstelling en promoties van zeeofficieren (…).  Idem
   
20 / 633 Inventaris 20. Ranglijst van zeeofficieren en onderofficiers (…). 23-08-1800  Idem
 
 

178

Erfgoed Leiden en Omstreken

Rechterlijk Archief Noordwijk

181v 16-05-1665. Pieter Willemszn. van der Aer verkoopt IJsbrant Pieterszn. van der Ruyt een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Sonneveltstraat, belend NO het Diefpad, ZO Thonis Pieterszn. Sterck, ZW de voorsz. Sonneveltstraat en NW Huych Reyerszn., belast met 250 gulden tbv de kinderen van Thonis Simonszn. Capiteyn voor 300 gulden contant, welke op verzoek van verkoper zijn betaald aan Daniel Meyevelt sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn Buys gehuwd met Cornelia van Tiel die weduwe was van Arent van Soest en door cassatie van de brief van 7-8-1658.
Koninklijke Bibliotheek