Nationaal Archief

 

 DN/ Documenten Nederland 
  DOCUMENT DATUM PERSOON
NA/ 1.01.46. Inventaris van de Admiraliteitscolleges,  II. Archief van het College der Admiraliteit te Amsterdam, e. Stukken betreffende de ontvangsten en uitgaven en andere finantieële aangelegenheden,  1960 – 2262, Betaalsrollen van de opvarenden van schepen. 1756-1795, 304 deelen, 2254. Betaalsrollen Erfprins van Brunswijk, kapitein P. Hartsinck, 1793/5 en volgende jaren.
1 folio 21. Johan Aúgúst Meynfeld v Straalsond 13-08-1795 Johan August (N)
NB/ 2.01.29.03. Archief Marine, aanhangsel II.
1 93. Journaal-verbaal van de vice-admiraal Pieter Hartsink, gecommandeerd hebbende ’s lands esquader naar St. Domingo, 2 december 1801 – 28 augustus 1802
2 94. Journaal gehouden door de 1e schrijver Dirk van der Toght aan boord van ’s lands schip Brutus gecommandeerd door de vice-adm. Pieter Hartsink, 12 november 1801 – 11 september 1802 1 deel
NC/ 2.01.30. Scheepssoldijrollen 1795-1813
  81, 165, 166. Vertrouwen 1795/1799 Idem
  226. Chattam 1801 Idem
  280, 355. Brutus 1803 Idem
  359, 370, 387. Braband 1807/1808 Idem
  380, 381. Escadrille Pampus 1808 Idem
  383. Escadrille Texel 1809 Idem
  399-404. Armada voor Amsterdam 1809 Idem
1 655. Confereer-Rolle ’s Lands Fregat ‘t Vertrouwen 1796 16-05-1800 Idem
3 863. Confereer-Rolle ’s Lands Schip Brutus 1803 19-02-1804 Idem
4 929. Confereer-Rolle ’s Lands Schip Brutus nu Braband 1806 01-01-1806 Idem
5 933. Confereer-Rolle ’s Konings Schip Braband 1807 01-01-1807 Idem
6 955. Escadrille op de Wadde, A’dam, Zuiderzee, Pampus 1808 01-09-1809 Idem
7 957. Confereer-Rolle Esquadrille Ligte vaartuigen Texel 1808 01-09-1809 Idem
8 975. Confereer-Rolle ’s Konings Armade voor Amsterdam 1809 01-09-1809 Idem
RD/ 2.01.31. Stamboeken Marine-Officieren en minderen 1795-1813
1 Inventarisnummer 4. Stamboek van het Korps zeeofficieren en onderofficieren 1800-1811  Folie 600 Idem
   
2 Inventarisnummer 6. Conduitelijsten van officieren der Marine 1792, 1797 en 1811   Folie 274  
3 Inventaris 13. Naam- en ranglijsten van officieren en verder scheepsvolk in de organisatie van de Marine van de Bataafsche Republiek (…).  29-08-1800  Idem
   
4 Inventaris 14. “Mutatiën, register van aanstelling en promoties van zeeofficieren (…).  Folio 88  Idem
   
5 Inventaris 20. Ranglijst van zeeofficieren en onderofficiers (…).  Folio 633
23-08-1800
 Idem
 
LA/

Erfgoed Leiden en Omstreken

178. Rechterlijk Archief Noordwijk, 181v, 16-05-1665

1 Pieter Willemszn. van der Aer verkoopt IJsbrant Pieterszn. van der Ruyt een huis en erf met lijnbaan gelegen aan de Sonneveltstraat, belend NO het Diefpad, ZO Thonis Pieterszn. Sterck, ZW de voorsz. Sonneveltstraat en NW Huych Reyerszn., belast met 250 gulden tbv de kinderen van Thonis Simonszn. Capiteyn voor 300 gulden contant, welke op verzoek van verkoper zijn betaald aan Daniel Meyevelt sergeant van de garde van de Heren Staten van Holland onder Capiteyn Buys gehuwd met Cornelia van Tiel die weduwe was van Arent van Soest en door cassatie van de brief van 7-8-1658.