1.a.4. Ordes

Leden van het Zweedse geslacht Meijerfeldt hebben koninklijke onderscheidingen gekregen. Deze zijn niet te vergelijken met de lintjesregen in Nederland. Koning Frederik voert in 1747 ordes in om de in de adelstand verheven families nog verdere bewijzen van erkentelijkheid te geven. Voor de militairen was er de Zwaard Orde. De hoogste was de Serafijnen Orde. Hieronder een overzicht van de toegekende onderscheidingen (bron: Ordens Arkiv, Matriklar):

  Ridder
Zwaard Orde
Commandeur
Zwaard Orde

Ridder
Grootkruis
Zwaard Orde
Commandeur
Grootkruis
Zwaard Orde

Ridder
Serafijnen
Orde

JAsr nvt  nvt nvt nvt  1748
afgeslagen
CFjr 28-04-1770
JAjr 04-12-1751 27-11-1775 19-07-1790 01-09-1782 01-11-1797
JAIII 02-05-1790
Axel F

Johan August sr kreeg bij de invoering in 1748 het lidmaatschap van de Orde van de Serafijnen (Serafimerorden) aangeboden, maar sloeg het af. Beleefheidshalve beriep hij zich op zijn hoge leeftijd. De werkelijke reden was dat  de oude strijders die door Karel XII in de adelstand waren verheven minder waarde hechtten aan verdere onderscheidingen; voor hun zoons lag dat anders. (1) 

 

 

1. B. von Beskow, “Karl den Tolfte. En Minnesbild”, Stockhom 1868, deel 1, pag. 276-278.