Za. Eretekens

De leden van het Zweedse geslacht Meijerfeldt hebben onderscheidingen van de Zweedse koning gekregen. De onderscheidingen werden in 1747 ingevoerd, om de zittende adel nog verdere bewijzen van erkentelijkheid te geven. De meeste vielen in de militaire Zwaard Orde. De hoogste Serafijnen Orde viel Johan August sr en jr toe. Hieronder een overzicht:

  Ridder
Zwaard Orde
Commandeur
Zwaard Orde

Ridder
Grootkruis
Zwaard Orde
Commandeur
Grootkruis
Zwaard Orde

Ridder
Serafijnen
Orde

Johan August sr nvt  nvt nvt nvt  1748
afgeslagen
Carl Fredrik jr  28-04-1770
Johan August jr 04-12-1751  27-11-1775  19-07-1790  01-09-1782  01-11-1797
Johan August III  02-05-1790
Axel Fredrik

Johan August sr sloeg het lidmaatschap van de Orde van de Serafijnen (Serafimerorden) in 1748 af. Beleefheidshalve beriep hij zich op zijn hoge leeftijd, maar de werkelijke reden was de geringe waarde die de oude strijders van Karel XII aan onderscheidingen hechtten. (1) 

 

 

B. von Beskow, “Karl den Tolfte. En Minnesbild”, Stockhom 1868, deel 1, pag. 276-278.